Lys upp känslan – Ljus påverkar beteendet

Ljus, som ett av de viktiga elementen i naturen, är ett objektivt ämne.Men ljus är inte bara ett ämne, det bär också på en mängd information och har en speciell betydelse i kommunikation.Oavsett om det är starkt solljus eller svagt ljus, kan de utlösa känslomässig resonans och har en inverkan på människors humör.

14-1

Skuggor, som ett uttryck för ljus, antyder ofta rädsla och mystik.Genom att skapa en viss grad av mörker, skisserar skuggor en atmosfär av hemlighetsmakeri som är mystisk och oroande.Men ljusets svaghet tjänar också sitt eget unika syfte.Även i mörkret,svagt ljuskan visa människor vägen och vägleda dem.Skönheten i gryningen och solnedgången väcker alltid djupa känslor och empati.

14-5

Faktum är att ljus har en betydande inverkan på hur människor uppfattar känslor.Deljusets intensitetkan direkt påverka människors känslomässiga tillstånd.Genom att mäta människors reaktioner i väl upplysta miljöer fann forskarna att ju starkare ljus, desto intensivare blir känslorna.Vissa deltagare visade mer aggressivt beteende i en mer starkt upplyst miljö.Sålunda tenderar ljusare miljöer att stimulera ett starkare flöde av känslor.

Dock belysningwon't skapa nya känslor själv;det bara stimulerar och avslöjar befintliga känslor.Närvaron av ljus i kombination med en ökning av värmen väcker känslor till liv.Det är allmänt erkänt att en ökning av ljuset går hand i hand med en ökning av temperaturen,den där'varför människor är mer benägna att engagera sig i känslomässigt dominerande aktiviteter i extremt ljusa miljöer.

Samtidigt minskar en relativt svag miljö humörsvängningar och uppmuntrar sinnet att göra lugnare, mer rationella bedömningar.Folk är mer benägna att stanna kvarnykterhet och rationell i en svagt upplyst bakgrund.Dessutom tenderar stadigt ljus att bara finnas i bakgrunden, medanflimrande ljuslockar omedelbart vår uppmärksamhet.

14-6

Sammanfattningsvis spelar ljus en viktig roll i naturen som objektexisterande ämne.Det är dock ljusinte bara ett ämne, det är också en idealisk bärare av information och ett uttryck för känslor.Ljusets intensitet, ljusstyrka och stabilitet kommer att påverka människorskänslor och stimulerar olika känslor och resonans.Därför bör vi uppmärksamma vikten av ljus på människors känslomässiga uppfattning och ta hänsyn till det i ljusdesign för att skapa en mer bekväm och lämplig miljö.


Posttid: 2023-nov-07